Oförändrade avgifter för 2019

 Styrelsen har beslutat om oförändrade avgifter avseende månadsavgift ("hyra") och preliminär debitering el.

 

Preliminär debitering av el

1:or 150 Kr/mån

2.or 173 Kr/mån 

 

3:or 218 Kr/mån 

 

4:or 240 Kr/mån 

 

Priset för förbrukad el i slutavräkning är för 2018  1.10 kr per kWh.

 

K U N G S B R O A R E

Den 2 januari 2009 återinförde vi den individuella mätningen av elförbrukningen.

I januari 2018 läser vi av hushållens elmätare på nytt. Ni som har varit sparsamma med el får en återbetalning i samband med månadsavgiften för april 2018. Ni som har varit mer slösaktiga får då räkna med en fyllnadsbetalning.

Den som betalar månadsavgiften för april 2018 svarar för den slutliga elförbrukningen för 2017 – återbetalning vid sparsamhet och fyllnadsbetalning vid slösaktighet. Om ni säljer lägenheten och vill ha exakt elsaldo vid överlåtelsedatum så vänder ni er till vicevärd för avläsning av elmätare.

Ni kommer att betala er elförbrukning till föreningen till det pris som föreningen betalar till BEAB för nätet och elleverantören för elen.