Välkommen till Brf Kungsbron, Boden

Förtrondevalda för Brf Kungsbron

Ledamot Helena Backman. HSB.

Suppleant Jim Söderlund, Kungsgatan 24

Suppleant Hans Holmqvist, Kungsgatan 24

2